werkgever geeft geen loonstrook
 
 
Werkgever betaalt loon niet, wat nu? Het Juridisch Loket. JL-15JAAR-LOGO-RGB. Envelop. JL-15JAAR-LOGO-RGB. Shape.
Vaak stuurt de werkgever een loonstrook. Twijfelt u of u recht heeft op loon? Neem contact op met een van onze juristen. Stap 2 Neem contact op met uw werkgever. Bel of mail uw werkgever. Geef aan dat u uw loon niet op tijd heeft ontvangen. Misschien legt uw werkgever uit waarom uw loon te laat is, of nog niet is betaald. Vraag uw werkgever om uw loon zo snel mogelijk te betalen. Stap 3 Vraag uw loon op met een brief. Reageert uw werkgever niet of weigert uw werkgever uw loon uit te betalen? Stuur dan een aangetekende brief naar uw werkgever. Hierin geeft u uw werkgever 7 dagen de tijd om uw loon te betalen. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief loonvordering. Werkt u niet meer voor uw werkgever? Stuur dan onze voorbeeldbrief eindafrekening salaris. Bekijk ook onze video op youtube.com Wat kan ik doen als mijn werkgever niet op tijd uitbetaald? Stap 4 Ga naar de rechter. Krijgt u binnen 7 dagen geen reactie, of betaalt de werkgever uw loon nog steeds niet?
Geen salaris ontvangen Sociaal Verhaal.
Hebt u geen loonstrook ontvangen? Vraag dit dan direct na bij uw werkgever of diens personeelsfunctionaris of personeelsadministratie. Als u wordt verteld dat de loonstrook u al is toegezonden en dat men dit maar één keer doet, sta er dan op dat u die loonstrook toch ontvangt, desnoods een kopie of via e-mail.
Loonstrook voor uw werknemer? U bent verplicht loonstrook te verstrekken.
Dat scheelt flink wat papier en tijd. Uw werknemer moet hiervoor wel toestemming geven. Als uw werknemer de loonstrook op papier wil ontvangen, bent u als werkgever verplicht dat te doen. U bent als werkgever verplicht om werknemers een loonstrook te geven. Doet u dat niet, dan kan uw werknemer u daarop aanspreken. Ontvang uw werknemer daarna nog steeds geen loonstrook, dan kan deze contact opnemen met de Belastingdienst.
Stap 10 Loonstrook aan werknemers geven.
Voor de loonstrook is er geen verplicht model: u gebruikt eigen formulieren. Als u gebruikmaakt van een salarissoftwarepakket, dan is een loonstrook in de meeste gevallen onderdeel van het softwarepakket. Vraag dit na bij uw softwareleverancier. Gegevens op de loonstrook. U moet op de loonstrook verplicht de volgende gegevens vermelden.: het brutoloon in geld. de gespecificeerde samenstelling van het bruto of het nettoloon, bijvoorbeeld basisloon, garantieloon, prestatiebeloning, provisie, overwerkgeld, toeslagen, premies, gratificaties en opnamen uit het levenslooptegoed. de gespecificeerde bedragen die u op het loon hebt ingehouden of ermee hebt verrekend, zoals de inhouding van de pensioenpremie, de premie PAWW of bijdragen voor bedrijfschappen, de werknemersbijdrage voor het privégebruik auto, de loonbelasting/premie volksverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw en loonbeslag. de wettelijke minimumvakantiebijslag waar de werknemer recht op heeft.
Ingewikkelde termen op je loonstrook CNV Vakmensen.
De ander splitst het uit overwerktoeslag, toeslag voor een nachtdienst etc. Als jouw werkgever alles onder loon schaart, wordt het lastig om na te rekenen of je wel echt de toeslagen krijgt waar je recht op hebt. Moeilijke termen op een rij. Wij hebben, samen met onze leden, een hoop van deze lastige afkortingen verzameld en de bijbehorende betekenis uitgezocht. Zit jouw term er niet bij, stuur deze dan in! Naar de ingewikkelde termen. Loonstrook: wat staat erop? Word nu lid van CNV Vakmensen. Deskundig advies over werk en inkomen. Rechtshulp voor werk en privé. Hulp bij je belastingaangifte. Korting op verzekeringen. Informatie en advies bij ziekte. Word lid met 50% korting. Mis je een afkorting? Check je loonstrook met ons stappenplan. ADV staat voor arbeidsduurverkorting. Je bouwt ADV-uren op als je wekelijks meer uren werkt dan je volgens je arbeidsovereenkomst zou moeten werken. Heb je bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst voor 36 uur per week, maar werk je 40 uur per week, dan bouw je 4 ADV-uren per week op.
Juridische vraag: kan ik digitale loonstrookjes weigeren? Security.NL.
Vaak is het niet de werkgever die mort, maar een willekeurige HR medewerker omdat hij nu juist van die papercuts af is. Verder zou ik zulke stroken gpg-versleuteld op een door mij te specificeren emailadres willen ontvangen, en niet zelf uit een webportaal" moeten plukken, ook niet als pdf. Dat is namelijk geen geven, maar vage beloftes dat je ze zelf op mag halen en dus niet conform de wet. Het ligt er aan wat je verstaat onder geven of ophalen. Als ik naar het kantoor van HR moet lopen om hem overhandigd te krijgen, kan ik ook beweren dat ik de strook zelf op moet halen. Dat ze de strook dan, als ik hem kom halen, geven is in dit digitale tijdperk hetzelfde als dat je naar een website gaat en dat die website hem jou geeft.
Loonfiche Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
De werkgever is verplicht om aan de werknemer een loonafrekening te overhandigen een soort uittreksel van de individuele rekening, gewoonlijk de loonfiche genoemd opdat deze laatste zou kunnen nagaan hoe zijn loon juist berekend werd, en welke inhoudingen er op zijn loon gedaan werden. Deze afrekening moet bij elke definitieve loonbetaling overhandigd worden overeenkomstig artikel 15 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers.
Salarisstrook onder de loep.
Ontvang je geen salarisstrook? Ontvang jij niet iedere maand een loonstrook? Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Een werkgever is niet verplicht iedere maand een salarisstrook te sturen. Dit is alleen verplicht als je net in dienst bent of als er iets verandert in jouw loon. Heb jij nog nooit een loonstrook ontvangen? Dan kan het zijn dat je zwart werkt. Vragen over je salarisstrook? Heb je vragen over jouw loonstrook en geeft je werkgever jou onvoldoende duidelijkheid?
Loonstrook Kassa.
Afgelopen 2 en half jaar ben ik dienst geweest bij een groot bedrijf in de detailhandel. Nu ben ik de afhelopen maand helaas in de ziektewet beland en heb ik besloten om afscheid te nemen en ergens anders te gaan werken. Nu heb ik mijn laatste loonstrook ontvangen waar op staat dat ik in mijn ziektewet verlof uren heb staan e Lees meer.
All-in loon blijkt niet uit loonstrook recht op nabetaling SalarisNet.
De werkneemster kreeg geen kans verlof op te nemen en in ieder geval tot april 2017 bleek uit de loonstroken niet dat een gedeelte van het loon zag op de vakantiedagen. De werkneemster heeft nog recht op een bedrag van 3.28363, bruto over die periode aan vergoeding voor de niet genoten vakantiedagen toekomt. De gevorderde bedragen aan achterstallige vakantiebijslag en vergoeding voor de niet genoten vakantiedagen van 3.71384, bruto respectievelijk 3.28363, bruto, berekend tot 1 juni 2018 wijst de kantonrechter toe. De vordering tot het verstrekken van bruto-netto specificaties wijst de kantonrechter ook toe. Uitspraak Rechtbank Rotterdam, 11 oktober 2018, ECLINLRBROT20188427.: Zie ook Nauwkeurige salarisadministratie betekent verbanden leggen. Categorie: Nieuws Tags: loonstrook, vakantiedagen, vakantiegeld Dossier: Arbeidsrecht.

Contacteer ons

Resultaten voor werkgever geeft geen loonstrook