werkgever geeft geen loonstrook
 
 
Loonstrookje FNV Jong.
Homepage Geld Loonstrookje. Je werkgever is verplicht je een loonstrook te geven. Dit kan elke maand zijn, maar dat hoeft niet. Als je loon ten opzichte van de vorige maand niet verandert, dan hoeft je werkgever je geen nieuwe loonstrook te geven. Wel kun je hier natuurlijk gewoon om vragen. Bewaar je loonstrookjes goed. Je hebt ze namelijk nodig wanneer je geld wilt terugvragen bij de belastingdienst of als je huurtoeslag wilt aanvragen. Wat staat er op je loonstrookje?
ARBEIDSRECHTER.nl: info over loonstrookje Arbeidsrechter.nl.
Dit wordt ook wel loonstrook loonstrookje of salarisspecificatie genoemd. Deze loonstaat bevat de volgende gegevens art 7626: BW.: De naam van de werkgever en de medewerker en de overeengekomen arbeidsduur. De termijn waarop de uitbetaling betrekking heeft. De bedragen waaruit het in geld vastgesteld loon is opgebouwd. De hoogte van onkostenvergoedingen en andere toekenningen die geen loon zijn, worden eveneens apart vermeld. De bedragen die op het salaris zijn ingehouden. Het bedrag van het loon waarop een persoon van de leeftijd van de werknemer minimaal recht zou hebben 4.1.6. Deze verplichting geldt niet, wanneer een dergelijke opgave bij een vorige loonbetaling is verstrekt en er sindsdien geen wijzigingen in de bovenstaande bedragen zijn gekomen.
Geen salaris ontvangen Sociaal Verhaal.
Hebt u geen loonstrook ontvangen? Vraag dit dan direct na bij uw werkgever of diens personeelsfunctionaris of personeelsadministratie. Als u wordt verteld dat de loonstrook u al is toegezonden en dat men dit maar één keer doet, sta er dan op dat u die loonstrook toch ontvangt, desnoods een kopie of via e-mail.
All-in loon blijkt niet uit loonstrook recht op nabetaling SalarisNet.
All-in loon blijkt niet uit loonstrook recht op nabetaling. 11 november 2018. Mag een werkgever een all-in loon betalen aan een werkneemster en is dit op de juiste wijze gebeurd? Volgens de kantonrechter in Rotterdam is op de loonstroken niet voldoende duidelijk gespecificeerd waaruit het loon was samengesteld. De werkneemster heeft recht op vergoeding voor niet-genoten vakantiedagen en achterstallige vakantiebijslag. Een werkneemster vordert.: een bedrag van 3.28363, aan vergoeding voor de niet genoten vakantiedagen in de periode vanaf 1 juli 2014 tot 1 juni 2018 en een bedrag van 3.71384, aan achterstallige vakantiebijslag over de periode vanaf 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2018. de bruto/netto salarisspecificaties met betrekking tot de te verrichten betalingen aan vergoeding voor de niet genoten vakantiedagen en achterstallige vakantiebijslag. De werkneemster geeft hiervoor de volgende redenen: zij ontving van de werkgever geen vakantiebijslag en kreeg feitelijk geen kans om op vakantie te gaan onder doorbetaling van salaris.
Salarisstrook onder de loep.
Ontvang je geen salarisstrook? Ontvang jij niet iedere maand een loonstrook? Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Een werkgever is niet verplicht iedere maand een salarisstrook te sturen. Dit is alleen verplicht als je net in dienst bent of als er iets verandert in jouw loon. Heb jij nog nooit een loonstrook ontvangen? Dan kan het zijn dat je zwart werkt. Vragen over je salarisstrook? Heb je vragen over jouw loonstrook en geeft je werkgever jou onvoldoende duidelijkheid?
Loonstrook op papier weigeren! 100% Werkgeverscoach, HR Salaris Payroll Verzekeringen Wet regelgeving Coaching.
De wet is helder als het gaat om het verstrekken van loonstrookjes aan werknemers. De loonstroken moeten schriftelijk aan de werknemer worden verstrekt. Het enkel elektronisch versturen van de loonstroken mag alléén als de werknemer daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd. Heeft hij niet ingestemd, dan moet er een papieren versie aan de werknemer worden verstrekt. Maar u hoeft waarschijnlijk niet elke maand een loonstrook aan de werknemer te verstrekken. Een werkgever is verplicht om bij de eerste loonbetaling een loonstrook te verstrekken. Voor daarop volgende loonstroken geldt dat alleen als zich ten opzichte van de vorige loonbetaling een wijziging heeft voorgedaan, anders niet. Van deze regels kan niet in het nadeel van de werknemer worden afgeweken. Zoeken naar: Zoeken. Meest recente berichten. Nieuwsbrief Loonheffingen 2020 10 januari 2020. Beschikking sectorindeling 2020 voor uitzendwerkgevers 10 januari 2020. Payrolling informatie voor inleners 10 januari 2020. 30%-regeling 2020 9 januari 2020. Zwangere docent heeft recht op compensatie voor verlof tijdens vakantie 8 januari 2020.
Vragen over: de gegevens op de loonstrook Redactie Salaris Rendement.
Er is dan sprake van valsheid in geschrifte waarvoor de werkgever strafrechtelijk kan worden vervolgd. Mag de loonstrook ook digitaal? Een werkgever mag de loonstroken van een werknemer alleen digitaal verstrekken als hij daarvoor de expliciete toestemming tool heeft van de werknemer. Zonder die toestemming moet hij ze dus op een veilige manier natuurlijk, het gaat immers om persoonlijke informatie op papier uitdelen. Overigens moeten digitale loonstroken ook goed beveiligd worden. Ze zomaar per e-mail verzenden is dan ook geen goed idee.
Werkgever betaalt loon niet, wat nu? Het Juridisch Loket. JL-15JAAR-LOGO-RGB. Envelop. JL-15JAAR-LOGO-RGB. Shape.
Stuur dan onze voorbeeldbrief eindafrekening salaris. Bekijk ook onze video op youtube.com Wat kan ik doen als mijn werkgever niet op tijd uitbetaald? Stap 4 Stuur opnieuw een aangetekende brief. Krijgt u binnen 7 dagen geen reactie van de werkgever of betaalt de werkgever uw loon niet?
Loonstrookje Viva Forum.
In hoeverre is een werkgever verplicht een loonstrook aan de werknemer te geven? Ik heb nu al enige tijd geen loonstrook ontvangen en heb het idee dat dit wel verplicht is. Wie weet raad? jojanneke66 woensdag 29 augustus 2007 om 1940.:
Inzage in je loonstrook.
Je loopt hiermee natuurlijk het risico dat bij de werkgever in spe het vermoeden ontstaat dat je een hoger loon hebt opgegeven dan dat je daadwerkelijk verdient of verdiende. Sommige werkgevers laten zich niet zo gemakkelijk met een dergelijk antwoord afschepen en blijven erop aandringen, In dat geval is het verstandig je af te vragen of je wel voor deze baas wilt werken en de sollicitatieprocedure wilt voortzetten of je terugtrekt. Maar werkt het altijd in je nadeel om je salarisstrook te overhandigen? Nee, dat is zeker niet het geval, bijvoorbeeld wanneer je wilt aantonen dat je in je huidige functie wel degelijk zoveel duizenden euros per maand op je rekening gestort krijgt. Of openheid over je loonstrook in je voordeel werkt, is sterk afhankelijk van wat een werkgever met de informatie wil doen. Een loonstrookje geeft namelijk ook duidelijkheid over de hoogte van je secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een auto van de zaak, pensioenpremie en onregelmatigheidstoeslag.

Contacteer ons

Meer resultaten voor werkgever geeft geen loonstrook