recht op loonstrook
 
 
Eindejaarspremie Jobat.be.
Of jouw werkgever je een dertiende maand moet betalen, hangt af van de geldende regeling in het paritair comité. Heb ik nog recht op een eindejaarspremie na mijn ontslag? Vraag je je af of je nog recht hebt op een eindejaarspremie na je ontslag?
Alles over Loon, Salaris, Arbeidsrecht en Carriere in Belgie Loonwijzer.be.
De bepalingen in het cao zijn bindend. Dat wil zeggen dat je loon nooit lager mag zijn dan dit minimumloon. Abonneer je op de Loonwijzer-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste updates over minimumloon en cao's. Alles over gelijke behandeling.
Te veel of te weinig betaald Informatie rijkspersoneel P-Direkt.
Controleer op iedere salarisstrook of alles klopt. Heeft u te veel of te weinig salaris ontvangen? Neem dan contact op met uw werkgever. Doe dit zo snel mogelijk. Daarmee voorkomt u dat het totale bedrag aan te veel of te weinig ontvangen salaris oploopt. Te veel ontvangen. Te weinig ontvangen. Heeft u te veel salaris ontvangen, terwijl u er geen recht op had? Het kan bijvoorbeeld zijn dat de wijziging van uw arbeidsduur te laat in de administratie is verwerkt, waardoor u teveel ontvangen heeft. Of dat een inschaling niet goed is toegepast.
ARBEIDSRECHTER.nl: info over loonstrookje Arbeidsrechter.nl.
Dit wordt ook wel loonstrook loonstrookje of salarisspecificatie genoemd. Deze loonstaat bevat de volgende gegevens art 7626: BW.: De naam van de werkgever en de medewerker en de overeengekomen arbeidsduur. De termijn waarop de uitbetaling betrekking heeft. De bedragen waaruit het in geld vastgesteld loon is opgebouwd. De hoogte van onkostenvergoedingen en andere toekenningen die geen loon zijn, worden eveneens apart vermeld. De bedragen die op het salaris zijn ingehouden. Het bedrag van het loon waarop een persoon van de leeftijd van de werknemer minimaal recht zou hebben 4.1.6. Deze verplichting geldt niet, wanneer een dergelijke opgave bij een vorige loonbetaling is verstrekt en er sindsdien geen wijzigingen in de bovenstaande bedragen zijn gekomen.
Vakantiegeld en dagen reserveren op de loonstrook Please.
Wat kost payroll? Voordelen van payroll. Doe de test. Backoffice voor Intermediairs. Backoffice uitbesteden bij Please. Voordelen van uitbesteden backoffice. Please voor Werknemers. Hoe werkt Please? Voordelen voor werknemers. 5708 HR Helmond. Klik hier voor een Routebeschrijving. Tel: 31492 388 888. Please voor Werkgevers. Zorgeloos werkgeven én maximale flexibiliteit. Alle personeelszaken voor jou én je werknemers goed geregeld. Groeien en professionaliseren met advies en praktische ondersteuning van onze experts. Doe de test. Backoffice voor Intermediairs. Backoffice uitbesteden bij Please. Jij 100% aandacht voor je frontoffice, wij 100% aandacht voor je backoffice. Voordelen van backoffice uitbesteden. Nóg sneller schakelen, eenvoudig opschalen en altijd deskundig advies. Ontdek de voordelen en besparing van het uitbesteden van je backoffice. Please voor Werknemers. Hoe werkt Please? Altijd op tijd je salaris én goede arbeidsvoorwaarden. Voordelen voor jou. Alles goed geregeld. Én leuke extra's, zoals korting op dagjes uit en gratis online trainingen. In de kennisbank van Please vind je antwoord op alles wat te maken heeft met werk op één plek. Ik werk via Please. Vakantiegeld en dagen reserveren op de loonstrook. Vakantiegeld en dagen reserveren op de loonstrook. Wat zijn vakantiedagen? Iedere werknemer heeft recht op vakantiedagen.
Wat betekenen de termen op mijn loonstrook? Zakelijk: Diversen.
Wat betekent kilometer vergoeding belast.: Dit is een deel van de vergoeding die boven het maximaal toegestane is uitgekeerd, en dus belast gaat worden. 2010 2020 Juul, het auteursrecht tenzij anders vermeld van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden. Fiscaal loon: wat is fiscaal loon berekenen Wat is fiscaal loon en hoe kun je het fiscaal loon berekenen? Brutoloon, nettoloon, fiscaal loon, verzamelinkomen en toe. Overwerk wordt niet zwaarder belast Werknemers denken onterecht dat overwerk zwaarder wordt belast dan het regulier inkomen. Op de loonstrook lijkt dit ook. Vakantiegeld is een deel van het loon Werknemers hebben een wettelijk recht op vakantiegeld.
Bovenwettelijke vakantiedagen wat zijn dat? HelloLaw. Pals. MR. in opleidingen. Dialogue BV. SDU. Dutchify.
Dit mag wel alleen als dat uitdrukkelijk in je schriftelijke arbeidsovereenkomst of cao is geregeld. Je hoeft als werknemer natuurlijk niet met dit voorstel in te stemmen, je hebt immers het recht om deze dagen als vakantiedagen op te nemen. Geldigheid bovenwettelijke vakantiedagen. Als werknemer moet je jouw bovenwettelijke vakantiedagen opnemen binnen 5 jaar nadat je ze hebt opgebouwd. Daarna komen deze dagen te vervallen. Dit betekent dat de bovenwettelijke vakantiedagen die je in 2015 hebt gekregen, nog 5 jaar kunnen worden meegenomen, dus tot en met 2020.
All-in loon blijkt niet uit loonstrook recht op nabetaling SalarisNet.
In dit geval is hier geen sprake van geweest. De werkneemster kreeg geen kans verlof op te nemen en in ieder geval tot april 2017 bleek uit de loonstroken niet dat een gedeelte van het loon zag op de vakantiedagen. De werkneemster heeft nog recht op een bedrag van 3.28363, bruto over die periode aan vergoeding voor de niet genoten vakantiedagen toekomt. De gevorderde bedragen aan achterstallige vakantiebijslag en vergoeding voor de niet genoten vakantiedagen van 3.71384, bruto respectievelijk 3.28363, bruto, berekend tot 1 juni 2018 wijst de kantonrechter toe. De vordering tot het verstrekken van bruto-netto specificaties wijst de kantonrechter ook toe. Uitspraak Rechtbank Rotterdam, 11 oktober 2018, ECLINLRBROT20188427.: Zie ook Nauwkeurige salarisadministratie betekent verbanden leggen. Categorie: Nieuws Tags: loonstrook, vakantiedagen, vakantiegeld Dossier: Arbeidsrecht.
Loonstrookje FNV Jong.
Homepage Geld Loonstrookje. Je werkgever is verplicht je een loonstrook te geven. Dit kan elke maand zijn, maar dat hoeft niet. Als je loon ten opzichte van de vorige maand niet verandert, dan hoeft je werkgever je geen nieuwe loonstrook te geven. Wel kun je hier natuurlijk gewoon om vragen. Bewaar je loonstrookjes goed. Je hebt ze namelijk nodig wanneer je geld wilt terugvragen bij de belastingdienst of als je huurtoeslag wilt aanvragen. Wat staat er op je loonstrookje?
Loonstrook voor uw werknemer? U bent verplicht loonstrook te verstrekken.
Dit kan elke maand zijn, maar dat hoeft niet. Als het loon van uw werknemer ten opzichte van de vorige maand niet verandert, dan hoeft u als werkgever geen nieuwe loonstrook aan uw werknemer te geven. Zodra er een bedrag op de loonstrook van uw werknemer wijzigt, dient deze weer een nieuwe loonstrook te ontvangen.

Contacteer ons

Op zoek naar recht op loonstrook?