wat staat er op een loonstrook
 
 
Wat staat er op een loonstrook? Bruto Netto Bereken je nettoloon.
Home Bruto netto Wat staat er op een loonstrook? Wat staat er op een loonstrook? Joris van Plooij 25 oktober 2016 Bruto netto Geen reacties. Aan het werk gaan we allemaal, en wat de reden ook mag zijn, we verdienen er graag wat geld mee.
Nieuwe eisen aan gegevens loonstrook Redactie Salaris Rendement.
Vakantiebijslag en periode moeten wel op loonstrook. Wat voortaan wél op de loonstrook moet, is de vakantiebijslag van de werknemer en de periode waarover de werkgever de vakantiebijslag heeft betaald. Daarnaast moeten nog steeds de onderstaande gegevens op de loonstrook staan.: het brutoloon in geld.; de gespecificeerde samenstelling van het bruto of het nettoloon, bijvoorbeeld basisloon, garantieloon, prestatiebeloning, provisie, overwerkgeld, toeslagen, premies, gratificaties en opnamen uit het levenslooptegoed.; de gespecificeerde bedragen die de werkgever op het loon heeft ingehouden of ermee heeft verrekend, zoals de pensioenpremie, de werknemersbijdrage voor het privégebruik auto, de loonbelasting/premie volksverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet ZVW en loonbeslag.; het aantal uren dat de werknemer werkt op basis van de arbeidsovereenkomst.; de periode waarover de werkgever de vakantiebijslag heeft betaald.; het wettelijke minimumloon of minimumjeugdloon dat voor de werknemer geldt.; de naam van de organisatie en de naam van de werknemer. Werknemers hebben overigens niet elke maand recht op een loonstrook: alleen als er iets verandert, is de werkgever verplicht om er eentje te overleggen.
Loonstrookje FNV Jong.
Homepage Geld Loonstrookje. Je werkgever is verplicht je een loonstrook te geven. Dit kan elke maand zijn, maar dat hoeft niet. Als je loon ten opzichte van de vorige maand niet verandert, dan hoeft je werkgever je geen nieuwe loonstrook te geven. Wel kun je hier natuurlijk gewoon om vragen. Bewaar je loonstrookjes goed. Je hebt ze namelijk nodig wanneer je geld wilt terugvragen bij de belastingdienst of als je huurtoeslag wilt aanvragen. Wat staat er op je loonstrookje?
Een salarisadministratie opzetten? Alles wat je nodig hebt om te beginnen.
Wat staat er op een loonstrook? De loonstrook is niets meer dan een een overzicht van de verdiensten van je werknemer. Je bent als werkgever verplicht om deze te delen met je werknemer. Op zon loonstrook staan in ieder geval de volgende gegevens.:
Wat staat er op de loonstrook van medewerkers? PRO HRM.
Daarbij is een toelichting over relevante begrippen bijgevoegd. Uitleg loonstrook PRO Payroll Nederlands. Uitleg loonstrook PRO Payroll Engels. Uitleg loonstrook PRO Payroll Pools. Om de uitleg van de begrippen op de loonstrook te kunnen zien, is het van belang dat u het PDF-bestand opent via Adobe Acrobat. Medewerkers ontvangen de loonstrook per e-mail. De loonstrook staat daarnaast ook op de persoonlijke pagina in Flexportal ons online portaal van de medewerker.
Wat betekent alle informatie op je loonstrook? Loonstrokie.
Stuurt mij een Loonstrokie. Weet jij precies wat er op je loonstrook staat? Ontzorg mij ff op zn Rotterdams. Scroll naar beneden. Waar komt je netto loon vandaan? Leeshulp voor je loonstrook. Wat betekent alle informatie op je loonstrook? Je ontvangt hem elke maand, maar kijk je er ook echt naar? Uiteraard draait het allemaal om de centen die op je bankrekening worden bijgeschreven, maar het is wel handig als je begrijpt waar dat bedrag vandaan komt.
Wat staat er op de loonstrook? Nmbrs Payroll NL.
Een aanvraag indienen Aanmelden. Wat staat er op de loonstrook? De loonstrook in video. De periode waarin de loonstrook is gemaakt jaar-periode-tijdvak. De naam van de medewerker. Geboortedatum Geboortedatum dag-maand-jaar. staat Burgelijke staat. Anciënniteitsdatum wordt getoond alleen bij gebruik. In dienst: Indienstdatum dag-maand-jaar. Uit dienst: Uitdienstdatum dag-maand-jaar. Stam salaris: Bruto salaris op fulltime basis. Parttime %: Percentage dat de medewerker heeft gewerkt op basis van het fulltime rooster. Uurloon: Bruto loon per uur ook indien je vanuit een netto salaris werkt. Minimumloon: Bruto wettelijk minimumloon afhankelijk van leeftijd. Salaris tabel: Salaristabel/ Salarisschaal. Periode verhoging wordt getoond alleen bij gebruik: Periode van automatische trede verhoging. bruto uurloon wordt berekend door het fulltime bruto periodesalaris te delen door het aantal fulltime bedrijfsuren per periode. Kleur / Tabel: Kleur wit salaris, groen pensioen / Tijdvak. LH/LHKorting: Loonheffing/ Loonheffingskorting toepassen. ZVW/WW/WIA: Inhouding Zorgverzekeringswet/Werkloosheidswet/Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.
Wat staat er op je loonstrook? Bloom Personeeldiensten.
Werving en Selectie. Wat staat er op je loonstrook? Op je loonstrook staan veel verschillende termen en afkortingen. In dit artikel wordt er per term of afkorting een korte uitleg gegeven. Op je loonstrook zijn twee tabellen te vinden. In deze volgorde worden de termen en afkortingen ook besproken. Eerste helft van je loonstrook.:
Hoe lees je een loonstrookje? Payroll Professionals.
Het jaarloon BT is het fiscale jaarsalaris over het vorige jaar. Ben je in de loop van het jaar in dienst getreden bij Payroll Professionals, dan wordt je salaris omgerekend naar een jaarsalaris. Op basis van dit jaarloon wordt het percentage loonheffing voor het bijzonder tarief bepaald. Het bijzonder tarief heeft betrekking op betalingen bij overwerk, het vakantiegeld, bonussen et cetera. Daar gelden namelijk andere loonheffingtarieven voor. Het percentage dat op deze betalingen van toepassing is, vind je eveneens op je loonstrookje. Zoals gezegd betreft het percentage bijzonder tarief de loonheffing die wordt berekend over overwerk, vakantiegeld, uit te betalen vakantie-uren bonussen. De bedragen waarover dit percentage belasting moet worden betaald staan in de kolom Bijzonder. Wat betekenen alle looncomponenten? Op je loonstrookje staan uiteenlopende soorten loon. Maar wat betekent het nu precies?
Wat staat er op mijn salarisstrook? Informatie rijkspersoneel P-Direkt.
Zoeken binnen P-Direkt Zoek. Wat staat er op mijn salarisstrook? De volgende informatie vindt u op uw salarisstrook.: uw naam en de naam van uw werkgever.; de termijn waarover het salaris is berekend.; uw bruto maandelijkse salaris met vaste toelagen en inhoudingen.; incidentele toelagen en inhoudingen.; overige vergoedingen en inhoudingen.; specificatie herberekening vorig jaar.; herberekening lopend jaar.; leningen en voorschotten.; de totalen van uw fiscale loon, vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering en de loonheffing tot en met de huidige maand die straks op uw jaaropgave komen te staan. Ontvangt u een vroegpensioenuitkering?

Contacteer ons

Resultaten voor wat staat er op een loonstrook