voorbeeld loonstrook 2016
 
 
Wat staat er op de loonstrook? Nmbrs Payroll NL.
Betalen Het over te maken bedrag naar het rekeningnummer. De totale werkgeverslasten. Let op: De gegevens in het rode vlak zijn gegevens voor de werkgever. Als werknemer ziet u deze kolom NIET op uw loonstrook, u ziet hier dan de cumulatieven staan. Fiscaalloon: Bruto-uitkering plus vergoeding Zorgverzekeringswet. Hierover worden loonbelasting en premie volksverzekeringen betaald. Fiscaalloon Tabel: Fiscaalloon wat conform tabel belast wordt. Fiscaalloon BT: Fiscaalloon Bijzonder Tarief. SVW Loon: Loon sociale verzekeringen; het bedrag waarover de sociale verzekeringspremies worden berekend. Zvw Loon: Bruto loon minus de SV-premie werknemerspremie voor WW. WW Loon: Loon voor berekening Werkeloosheidspremie. WAO Loon: Loon voor berekening WAO-premie. Dagen gewerkt: Aantal werkelijk gewerkte dagen. Dagen tijdvak: Aantal dagen per tijdvak. Uren gewerkt: Aantal werkelijk gewerkte uren. Franchise d.p: Franchise in deze periode. Franchise Cum: Franchise Cumulatief. Arbeidskorting d.p: Arbeidskorting in deze periode. Arbeidskorting cum: Arbeidskorting cumulatief. 30 september 2016 1450.: Waarom staan er verloonde uren op de loonstrook? Wat staat er op de loonstrook?
Waarom staan er verloonde uren op de loonstrook? Nmbrs Payroll NL.
Verloonde uren binnen Nmbrs. In 2016 werden de werkelijk gewerkte uren op basis van het rooster op de loonstrook getoond. Dus in januari zijn er op basis van bovenstaand rooster 22 dagen 8 uur 176 uur. Vanaf 2017 worden de gemiddelde roosteruren plus eventueel extra verloonde uren op de strook weergegeven. Voorbeeld: Een medewerker die in 2017 werkt op basis van 40 uur per week, werkt op jaarbasis 2080 uren 4052.
voorbeeld loonstrookje.
Verschillen op de loonstroken van uw medewerkers.
Dit was het gevolg van het wegvallen van de belasting van 99% op de verlofwaarde van 26941%. Dit had tot gevolg dat een fulltime schilder op basis van het uurloon van 1817, oud uurloon een stijging had van bijna 22% van het nettoloon, terwijl dat op jaarbasis feitelijk een stijging was van slechts 3023, een gemiddelde stijging van 012%. Van periode zes tot en met dertien van 2016 werd er geen verlofwaarde meer berekend, omdat in de laatste verzilvering van de vakantiebon de doorbetaling van alle vrije dagen in 2016 was opgenomen.
Kostenvergoedingen op de loonstrook specificeren per 2016 SalarisNet.
De meeste onderdelen van de wet zijn per 1 juli 2015 ingegaan. Enkele onderdelen gaan per 1 januari 2016 in werking. Dit laatste geldt voor het verbod op inhoudingen op en verrekeningen met het wettelijk minimumloon, de verplichte girale betaling van tenminste het minimumloon en de specificatie van de onkostenvergoedingen op de loonstrook.
Uitleg loonstrook. Inhoud Voorbeeld loonstrook. 2 Omschrijving nummers loonstrook. 3 Uitleg loonstrook PDF Gratis download.
Fiscaal vriendelijk verrekenen van woonwerkverkeer V. Fiscaal vriendelijk verrekenen van de vakbondscontributie OFGV wegwijzer in het IKB IV. Fiscaal vriendelijk verrekenen van. Talent Salaris Uitleg loonstrook 2016. Talent Salaris Uitleg loonstrook 2016 Inhoud 1. 3 1.1 Waarom dit document. Wat staat er allemaal op uw loonstrook in 2016.
Talent Salaris Uitleg loonstrook PDF Gratis download.
1 Talent Salaris Uitleg loonstrook 2016. 2 Inhoud 1. Inleiding Waarom dit document? Wat staat er allemaal op uw loonstrook in 2016? Uitleg loonstrook Algemeen Kolommen Totalen. Bladwijzer niet gedefinieerd. 3.4 De cumulatieven. Bladwijzer niet gedefinieerd. 3.5 Voorbeeld loonstrook Fout!
Voorbeeld Salarisstrook 2016 Publicatie P-Direkt.
Ga direct naar inhoud. U bevindt zich hier: P-Direkt Documenten Voorbeeld Salarisstrook 2016. Zoeken binnen P-Direkt Zoek. Voorbeeld Salarisstrook 2016. Voorbeeld en toelichting van uw salarisstrook in 2016. Download Voorbeeld Salarisstrook 2016. PDF document 1 pagina 55 kB. Deel deze pagina.
Arbeidskorting.
Dan is de arbeidskorting ten minste de arbeidskorting die uw werkgever op uw loon heeft toegepast, maar maximaal het bedrag dat volgens de tabel arbeidskorting bij uw geboortejaar hoort. Met dit bedrag houden wij rekening bij uw aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. In het voorbeeld hieronder gebruiken wij fictieve bedragen.
Ingewikkelde termen op je loonstrook CNV Vakmensen.
Wij hebben, samen met onze leden, een hoop van deze lastige afkortingen verzameld en de bijbehorende betekenis uitgezocht. Zit jouw term er niet bij, stuur deze dan in! Naar de ingewikkelde termen. Loonstrook: wat staat erop? Word nu lid van CNV Vakmensen. Deskundig advies over werk en inkomen. Rechtshulp voor werk en privé. Hulp bij je belastingaangifte. Korting op verzekeringen. Informatie en advies bij ziekte. Word lid met 50% korting. Mis je een afkorting? Check je loonstrook met ons stappenplan. ADV staat voor arbeidsduurverkorting. Je bouwt ADV-uren op als je wekelijks meer uren werkt dan je volgens je arbeidsovereenkomst zou moeten werken. Heb je bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst voor 36 uur per week, maar werk je 40 uur per week, dan bouw je 4 ADV-uren per week op. Deze krijg je uitbetaald in vrije tijd. Hoeveel ADV-uren je hebt opgebouwd vind je terug op je loonstrook. ADV komt vooral voor bij bedrijven die onder een cao vallen. Elke maand betalen jij en jouw werkgever premie voor jouw pensioen: de AOP. Maar waar betaal je precies voor?

Contacteer ons

Op zoek naar voorbeeld loonstrook 2016?