opbouw loonstrook
 
 
Loonstrook.
In dit geval maand, kleur wit, wat betrekking heeft op inkomsten uit arbeid. Een andere mogelijkheid is bijvoorbeeld 4-weken, groen. Korting op de loonheffing. U heeft aangegeven of de heffingskorting wel of niet moet worden toegepast. U ziet een code. De werkgever vult deze code in aan de hand van uw verklaring. Die bepaalt of er wel of geen korting geldt voor de loonheffing die bij u wordt ingehouden. De heffingskorting op uw loonstrook bestaat uit de Algemene Heffingskorting en de Arbeidskorting.
Uitleg Uitleg loonstrook loonstrook Gemiddeld Gemiddeld Inkomen. Inkomen.
Bruto / netto. Vermogensbelasting box 3. Salarissen directeurs goede doelen 2017. Gemiddeld salaris per beroep. Startsalarissen HBO / WO. Gemiddeld inkomen per provincie. Inkomens van beroemdheden. Inkomens boven een ton. Over deze site. Veel gestelde vragen. Elke maand of soms één keer per jaar krijgt u uw loonstrook. De meeste mensen weten niet wat alle punten betekenen. Hieronder vindt u daarom een gedetailleerde uitleg van een salarisstrook gebasseerd op de horeca CAO. 1: Periode: periode waar de loonberekening over is uitgevoerd.
Uitleg Uitleg over over uw uw loonstrook. loonstrook.
Uitleg over uw loonstrook. Hoe wordt uw salarisstrook opgebouwd? En wat betekenen de begrippen die erop staan? Hieronder kunt u voorbeelden van een loonstrook downloaden. Download voorbeeld loonstrook pdf. Loonstrook Academische Ziekenhuizen. Loonstrook Decentrale Overheid algemeen. Loonstrook Decentrale Overheid IKB.
Uitleg loonstrook, loonheffing, salarisstrook, salarisspecificatie.
Elke maand worden door de werkgevers loonstrookjes uitgedeeld. Weet u hoe u ze moet lezen en wat alles betekent wat er op staat? Onderstaand treft u een toelichting aan op de diverse begrippen die op de salarisspecificatie voorkomen. Hopelijk wordt uw loonstrook hiermee wat duidelijker. De meeste programma's' voor de salarisverwerking gebruiken nagenoeg dezelfde termen op de loonstrook. Toch kan er voor hetzelfde verschillende namen gegeven worden. We zullen proberen zoveel mogelijk van deze alternatieve begrippen op deze pagina te vermelden. BSN / Sofinummer. Burger Service Nummer of voorheen sociaal-fiscaal nummer. Onder dit unieke nummer ben je bekend bij bijvoorbeeld de belastingdienst, het UWV, de gemeente en steeds meer andere instanties. spreekt voor zich. Datum in dienst. spreekt voor zich. Datum uit dienst. spreekt voor zich. man / vrouw. gehuwd, ongehuwd, samenwonend, duurzaam gescheiden. Tabel / LH-tabel. wit of groen. De verschuldigde belasting over je inkomsten wordt berekend aan de hand van belastingtabellen. De witte tabellen zijn voor inkomsten uit een huidige dienstbetrekking bijvoorbeeld salaris. De groene tabellen zijn voor inkomsten uit een vroegere dienstbetrekking bijvoorbeeld pensioen of een WW-uitkering.
Loonstrook Loonstrook uitleg uitleg salarisspecificatie. salarisspecificatie.
Toelichting bij de salarisspecificatie. Om de verschillende onderdelen van de loonstrook inzichtelijker te maken, hebben wij een voorbeeld gemaakt van een loonstrook. Alle rubrieken zijn voorzien van een nummer. De hieronder vermelde verklaringen corresponderen met de nummersvan dit voorbeeld: voorbeeldloonstrook.pdf.
Handleiding Loon 17: Loon Online Bijlage B: Voorbeeld loonstrook 2020.
Bijlage B: Voorbeeld loonstrook 2020. Uitleg letters bij de loonstrook 2020. Van Arbeidskorting tot Zorgverzekering. van de diverse zaken die op een loonstrook anno 2020 kunnen staan. a Het loonheffingennummer van de werkgever, zoals bekend bij de Belastingdienst. b Standaard aantal uren dat voltijd bij de werkgever geldt.

Contacteer ons

Meer resultaten voor opbouw loonstrook