loonstrook opvragen bij werkgever
 
 
De loonstrook Werkpocket Randstad. randstad logo. randstad logo. randstad logo.
Op de salarisspecificatie wordt voorgerekend wat er bruto en netto bij de werkgever in de betalingsperiode is verdiend. Hierop staat in ieder geval.: de samenstelling van het brutoloon in bedragen het brutoloon kan uit verschillende posten zijn opgebouwd zoals basisloon, wachtdagcompensatie, prestatietoeslag, provisie, ploegenuren/onregelmatigheidstoeslag en overuren. een specificatie van de vergoedingen. de inhoudingen zoals loonbelasting/premie volksverzekeringen, de bijdrage Zorgverzekeringswet, de pensioenpremie, de werknemersbijdrage voor het privégebruik auto en loonbeslag. het voor de werknemer geldende wettelijk minimumjeugdloon en de minimumvakantiebijslag. de naam van de werkgever en werknemer. de termijn waarop de betaling betrekking heeft het loontijdvak. de overeengekomen arbeidsduur. als de loonstrook ook als jaaropgaaf wordt gebruikt: de verplichte gegevens van de jaaropgaaf. Naast bovenstaande verplichte gegevens, noemt de Belastingdienst nog een aantal andere zaken die de werkgever op de loonstrook kan vermelden. De werkgever kan de salarisspecificatie digitaal verzenden. Hieraan zijn twee voorwaarden verbonden.: De werknemer moet uitdrukkelijk instemmen met de elektronische verstrekking. Bij zijn indiensttreding moet hij hiervoor toestemming geven. Voor de werknemers die al in dienst zijn, moet de werkgever alsnog om toestemming vragen. De werkgever moet de digitale salarisspecificatie op een zodanige wijze verstrekken dat de werknemer deze kan opslaan en later weer kan bekijken.
Waar kan ik mijn jaaropgaven en salarisstroken opvragen? Startpagina GoeieVraag.
05 januari 2013 1257.: Waar kan ik mijn jaaropgaven en salarisstroken opvragen? Ik heb de salarisstroken en jaaropgaven van de afgelopen 3 jaar NODIG. Waar kan ik de opvragen? Weet jij het antwoord? Het antwoord moet uit minimaal 10 karakters bestaan. Het is niet mogelijk om je eigen vraag te beantwoorden. Je mag slechts 1 keer antwoord geven op een vraag. De gebruikte url is dubbel. Een url mag maar 1x worden gebruikt. De gebruikte url is ongeldig. Een url moet beginnen met https//: of http//.: De gebruikte url is ongeldig. Een url moet beginnen met https//: of http//.: De gebruikte url is ongeldig. Een url moet beginnen met https//: of http//.: De afbeelding is te groot of heeft het onjuiste formaat jpg of png. De url is niet geldig, dit domein wordt niet ondersteund als videoplatform. De reactie moet uit minimaal 10 karakters bestaan. Bij je oude werkgever.
Bij sollicitatiegesprekken vragen naar een De Ondernemer.
De Ondernemer deelt de informatie die zij verkrijgt middels het gebruik van cookies en vergelijkbare technieken, waaronder ook persoonsgegevens, in een samenwerkingsverband genaamd NLProfiel met Sanoma, DPG Media, Telegraaf Media Groep en RTL Nederland, om gezamenlijke groepsprofielen op te stellen.
Loonstroken en jaaropgaven verstrekking inrichten AFAS Help Center.
Een medewerker die uit dienst is, wil uiteraard een loonstrook of jaaropgave ontvangen op het privé e-mailadres. Bij het uit dienst melden van de medewerker kun je dit direct aangeven. Krijgen de medewerkers hun loonstrook via InSite, dan richt je dit onder de werkgever in. Je hoeft hiervoor geen aanpassing te doen onder de medewerkers.
Loonstrook laten zien bij nieuwe baan? Mag wel, moet niet De Limburger.
Loonstrook laten zien bij nieuwe baan? Mag wel, moet niet. 05-06-2018 om 0645: door Jelle pellemans. Afbeelding: Archief ANP. Of je je laatste loonstrook mee wilt nemen naar het gesprek over arbeidsvoorwaarden. Een vraag die sollicitanten regelmatig krijgen. Mag een werkgever dat eisen?
Salarisstrook maken, 4 vragen en antwoorden Personeelsadministratie Ondernemen Met Personeel. Goudse logo.
Aanmelden als werkgever. Kerstpakketten en belasting. Telefoon van de zaak. Vakantie en verlof. Alle soorten verlof. Stappen bij ziekte. Verzuimkosten in kaart. Home Administreren Personeelsadministratie Salarisstrook maken, 4 vragen en antwoorden. Salarisstrook maken, 4 vragen en antwoorden. bijgewerkt op 12 maart 2019. Salarisstroken maken, voor veel ondernemers is het iedere maand weer een uitdaging. Wat zijn de regels? En hoe pak je het slim aan? Volg deze instructies. Een salarisstrook wordt ook wel een loonstrook, loonstrookje of salarisspecificatie genoemd. Hierop staat het loon van een werknemer en hoe dit loon is opgebouwd. Salarisstrook maken, waarom? Volgens de wet ben je verplicht om je werknemers een salarisstrook te geven. Dat hoeft overigens niet iedere maand. De wet schrijft voor dat je een salarisstrook moet geven bij.: de eerste salarisbetaling. iedere salarisbetaling die afwijkt van de vorige. Toch kiezen veel werkgevers ervoor om iedere maand een salarisstrook te sturen. Aan het einde van een jaar moet je trouwens ook een jaaropgave versturen aan je werknemers. Vaak wordt dit gecombineerd met de salarisstrook van december. Hoe maak je een salarisstrook? De meeste bedrijven in Nederland maken gebruik van online software om hun salarisstroken te maken.
Individuele rekening en loonafrekening Belgium.be.
de prestaties die een werknemer heeft uitgevoerd bij een werkgever. de gestorte bezoldiging. Meer informatie over de individuele rekening, op de site van de FOD Tewerkstelling, Arbeid en Sociaal Overleg. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de individuele rekening en de loonfiche.
Inzage in je loonstrook.
Of openheid over je loonstrook in je voordeel werkt, is sterk afhankelijk van wat een werkgever met de informatie wil doen. Een loonstrookje geeft namelijk ook duidelijkheid over de hoogte van je secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een auto van de zaak, pensioenpremie en onregelmatigheidstoeslag. Voordat je een verzoek om inzage in je loonstrook afdoet met een abrupt nee, is het wellicht verstandig te vragen waarom de werkgever een loonoverzicht wil zien. Afhankelijk van het antwoord kun je dan alsnog bepalen of je ingaat op het verzoek. Je kunt dan om een tegenprestatie vragen. Loopbaancoach Tessa Faber merkt hierover op in het forum.: Als zij jou om een salarisstrookje vragen bij de onderhandelingen dan kan jij als tegenprestatie vragen om een bruto/netto berekening of een pro forma salarisstrookje van het salaris dat ze jou bieden.
Artikel 7626: BW Loonstrook Wetboek.
De werkgever is verplicht bij elke voldoening van het in geld vastgestelde loon de werknemer een schriftelijke of elektronische opgave te verstrekken van het loonbedrag, van de gespecificeerde bedragen waaruit dit is samengesteld, van de gespecificeerde bedragen die op het loonbedrag zijn ingehouden, alsmede van het bedrag van het loon waarop een persoon van de leeftijd van de werknemer over de termijn waarover het loon is berekend ingevolge het bepaalde bij of krachtens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag recht heeft, tenzij zich ten opzichte van de vorige voldoening in geen van deze bedragen een wijziging heeft voorgedaan.
Loonfiche Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
De werkgever is verplicht om aan de werknemer een loonafrekening te overhandigen een soort uittreksel van de individuele rekening, gewoonlijk de loonfiche genoemd opdat deze laatste zou kunnen nagaan hoe zijn loon juist berekend werd, en welke inhoudingen er op zijn loon gedaan werden. Deze afrekening moet bij elke definitieve loonbetaling overhandigd worden overeenkomstig artikel 15 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers.

Contacteer ons

Resultaten voor loonstrook opvragen bij werkgever