loonstrook betekenis
 
 
Ingewikkelde termen op je loonstrook CNV Vakmensen.
Je uurloon, het aantal gewerkte uren en je leeftijd zijn factoren die invloed hebben op het bedrag dat uiteindelijk op jouw rekening verschijnt. Maar als je eens goed naar die loonstrook kijkt, blijken er nog heel veel andere belangrijke dingen op te staan. Veruit het moeilijkste van het loonstrookje zijn al deze verschillende termen. En het is per werkgever ook weer verschillend hoe iets genoemd kan worden. Per werkgever verschilt het bijvoorbeeld hoe toeslagen op een loonstrookje vermeld worden. De ene werkgever zet alles simpelweg onder loon. De ander splitst het uit overwerktoeslag, toeslag voor een nachtdienst etc. Als jouw werkgever alles onder loon schaart, wordt het lastig om na te rekenen of je wel echt de toeslagen krijgt waar je recht op hebt. Moeilijke termen op een rij. Wij hebben, samen met onze leden, een hoop van deze lastige afkortingen verzameld en de bijbehorende betekenis uitgezocht.
Hoe lees je een loonstrookje? Payroll Professionals.
Wat er op jouw loonstrookje staat is afhankelijk van de overeenkomst die je hebt. Cumulatief, normaal en bijzonder. Op je loonstrookje staan verschillende bedragen. De cumulatieve bedragen zijn de totaalbedragen van het lopende jaar inclusief de periode waar het loonstrookje betrekking op heeft. Dit is dus bijvoorbeeld het loon van alle maanden bij elkaar opgeteld. Onder de term normaal wordt het loon waarover de loonbelasting wordt berekend verstaan. Het bijzonder tarief is van toepassing op betalingen van overwerk, vakantiegeld, bonussen et cetera. Het bedrag dat bij salaris wordt vermeld is het bruto salaris over de gewerkte uren in de periode waarop het loonstrookje betrekking heeft. Pensioenpremie OP Werknemer. Het bedrag dat hier wordt vermeld is het bedrag dat wordt ingehouden voor de betaling van de pensioenpremie over de desbetreffende periode. Het bedrag voor de pensioenpremie wordt, samen met de werkgeversbijdrage, aan je pensioenkapitaal toegevoegd. Zorgverzekeringswet ZVW premie. De ZVW premie betreft een percentage dat wordt genomen van het ontvangen brutoloon min de pensioenpremie.
Proforma" loonstrook" definitie WePayPeople.
WePayPeople Woordenboek Proforma loonstrook. Uw wilt als werkgever uw werknemer duidelijkheid geven over zijn of haar salaris/loon. Of u bent werknemer en wilt weten wat u daadwerkelijk overhoudt na aftrek van allerhande heffingen en verwerkte toeslagen. Met een proforma loonstrook kan dat.
Afkortingen op loonstrookje nader verklaard Financieel: Administratie.
En wat betekent bijvoorbeeld de kleur wit op je loonstrook, hoe zit het met de arbeidskorting en waar vind je de reiskosten terug. Je vindt hier een overzicht van de betekenis van al deze termen. De meeste voorkomende afkortingen op de loonstrook. Vakantiegeld en urenreserveringen. De meeste voorkomende afkortingen op de loonstrook. De volgende afkortingen zijn vaak terug te vinden en zijn niet voor iedereen duidelijk te herleiden naar een bekend begrip.: Dit wordt meestal gevolgd door een ja'of' nee, dan wel het cijfer 0, 1 of 2 om aan te geven of de loonheffingskorting al dan niet wordt toegepast op jouw loon. Meestal zul je hier lezen dat de kleur wit is.
Uitleg over je loonstrook Payroll Select.
Percentage BT: incidentele beloningen zoals vakantiegeld, bonus en overwerk worden belast tegen dit percentage. Tabeltijdvak: vermelding van de loonbelastingtabel welke wordt toegepast. Soortloner: vermelding van maand, vierweken of weekloon. Werkgever: het geldende werkgeversnummer waaronder de verloning plaatsvindt. Werknemer: het geldende werknemersnummer in de salarisadministratie. BSN/Sofinummer: het voor jou bekende nummer bij de Gemeentelijke Basisadministratie enBelastingdienst. Datum in dienst: datum van in dienst treden bij Payroll Select. Geboortedatum: je geboortedatum. Vakantie/Ziekte: indien u vakantie heeft gehad of ziek bent geweest, worden deze vergoedingen ook op uw loonstrook vermeld.
Het loonstrookje Werkgeverslijn.
Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid NOW. Europese grenzen: open of dicht? Communicatie richting Poolse arbeidsmigranten. Cao en lonen. Cao Open Teelten. Cao Productiegerichte Dierhouderij. Ziekte en verzuim. Thema van de maand. Home Het loonstrookje. 4 november 2016 Admin. 4 november 2016. Elke maand wordt door u als werkgever een loonstrookje uitgedeeld aan uw personeel. Weet u hoe u ze moet lezen en wat alles betekent wat er op staat? Onderstaand treft u een toelichting aan op de diverse begrippen die op de loonstrook voorkomen.
Betekenis-definitie loonstrook: Ook: salarisstrook, weddestrook voor militairen, loonstrookje, DFB De Financiële Begrippenlijst.
Aan het begin van een nieuw jaar komt de loonstrook meestal uitgebreid in de belangstelling omdat dan allerlei nieuwe regelingen en percentages bijvoorbeeld met betrekking tot belasting en sociale verzekeringen, pensioenpremie en loonsverhogingen moeten worden verwerkt. De gecombineerde invloed daarvan op het netto loon voor de verschillende inkomensgroepen is van tevoren moeilijk exact te berekenen, ook al omdat veel wijzigingen pas op het laatste moment worden vastgesteld.
Loonstrook en jaaropgaaf HR-kiosk.nl.
In de Wet aanpak schijnconstructies zijn extra eisen gesteld aan de loonstrook. Een loonstrook moet transparant zijn, bijvoorbeeld over vergoedingen, verrekeningen en inhoudingen op het loon. Maar als er allemaal ingewikkelde afkortingen staan, zonder toelichting erbij, heb je er weinig aan. Bron: Over Salaris, 13 apr. 2016 Actie kloptmijnloon.nl. In alinea Klopt mijn loon? zie hierboven meldde Timeflex dat één op de vijf loonstroken over de maand januari niet klopt. Om die reden vindt deze maand voor de derde achtereenvolgende keer de actie kloptmijnloon.nl plaats. De actie werkt volgens t Jong directeur Timeflex twee kanten uit. Enerzijds helpen wij het bedrijfsleven, andersom krijgen wij waardevolle informatie die ons helpt om de resultaten van kloptmijnloon.nl te publiceren. Na het eerste kwartaal van 2017 verwachten we de eerste resultaten. We wachten gespannen af. Bron: BriskMagazine, 2 jan. 2016 Een op de vijf loonstroken klopt niet. In het derde kwartaal van dit jaar onderzocht Timeflex 1192 loonstroken. Hiervan bleken er 261 niet bleken te kloppen. Fouten worden gemaakt in het bepalen van de hoogte van uurlonen, het bijzonder belastingtarief en het berekenen van de pensioenafdracht. Het nadeel voor de werknemers kan oplopen van enkele tientjes tot soms wel duizenden euros.
Wat staat er allemaal op mijn loonfiche? Jobat.be.
Hoeveel blijft er van mijn brutoloon netto over? Van je brutoloon worden bijdragen voor de sociale zekerheid afgehouden. Wat overblijft is je belastbaar brutoloon. Daarvan worden dan weer belastingen afgehouden. Wat dan overblijft, is je nettoloon. Waarom moet ik betalen voor mijn bedrijfswagen? Een bedrijfswagen die je werkgever ter beschikking stelt en waarmee je privé-verplaatsingen mag doen, wordt aanzien als een voordeel van alle aard. Brutoloon gelijk, nettoloon verschillend: hoe kan dat? Ik ben veranderd van job en verdien bruto net evenveel als vroeger. Toch is mijn nettoloon verschillend. Hoe kan dat? Wanneer en hoe een clausule aan de arbeidsovereenkomst toevoegen. Arbeidsvoorwaarden en omstandigheden durven nogal vaak eens wijzigen. Wanneer mag of moet daarvoor de arbeidsovereenkomst worden aangepast? Wie krijgt maaltijdcheques? Wie maaltijdcheques krijgt, wordt bepaald door een collectieve arbeidsovereenkomst. Daardoor krijgen in een bepaalde onderneming meestal ofwel alle werknemers ofwel geen werknemers maaltijdcheques. xml version1.0" encodingutf-8? Wil jij ook meer verdienen, leukere collega's' of minder file? Of zoek in 15278 andere jobs. xml version1.0" encodingutf-8? Jobs per bedrijf. Jobs per functietitel. Jobat op Facebook.
Wat staat er op mijn loonstrook? Rijksoverheid.nl.
Ga direct naar inhoud. U bevindt zich hier: Home Onderwerpen Arbeidsovereenkomst en cao Vraag en antwoord Wat staat er op mijn loonstrook? Zoeken binnen Rijksoverheid.nl Zoek. Wat staat er op mijn loonstrook? Van uw werkgever krijgt u een loonstrook. Hierop staat een specificatie van uw loon. Veel werknemers krijgen iedere maand een loonstrook, maar dat is niet verplicht. U krijgt in ieder geval een loonstrook bij de betaling van uw eerste salaris. Ook krijgt u een loonstrook als er iets verandert in het loon of in de loonheffingen. Aan de hand van uw loonstrook kunt u controleren of u het juiste salaris heeft gekregen. Op uw loonstrook staan de volgende gegevens.: de bedragen waaruit uw brutoloon is opgebouwd, bijvoorbeeld uw basisloon en eventuele prestatietoeslagen.;

Contacteer ons

Zoeken naar loonstrook betekenis